Perlit

ÜRÜN ADI : Perlit

  • Ürün Bilgisi
  • Analiz Raporları
  • Diğer Fotoğraflar
Perlit Radyoaktif içermeyen bir madendir. Perlit anorganik bir maddedir. Bu özelliği ile yüksek ısıda özelliğini kaybetmez, yangının yayılmasını önler. Perlit bünyesinde, bol miktarda hava boşluğu bulundurmaktadır. Bu özelliği ile etkin bir ısı yalıtım, izolasyon malzemesidir. Darbeli ve yüksek frekanslı sesleri yalıtır. Perlitin kimyasal yapısı kararlıdır. Nötr bir malzemedir. Suda erimez, çürümez, kimyasal reaksiyona girmez. Bu özelliği ile tarımda her türlü bitkinin üretiminde kullanılmakta, bitkilerin hastalıklarından korunmasında etkili olmaktadır. Perlit Hafif bir malzemedir. Tarım Sektöründe Perlit Perlitin toplam gözenekliliği %90, havalanma gözenekliliği ` civarında olduğundan toprak drenajını düzenler, havalanmasını sağlar. Perlit bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Sulama ihtiyacını azaltarak tasarruf sağlar. İnorganiktir. Hastalık taşımaz, barındırmaz. Çözünebilir iyonların çok az olması sebebiyle tuz ve alkalilik açısından sorun yaratmaz. Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tamponluğu ile ortam pH nı kolayca düzenler. 
 
PERLİT KULLANIM ALANLARI:
 

1. Inşaat Sektörü.

    a. Perlitli sıvalar
    b. Perlit agregalı hafif yalıtım betonu (Çimento veya alçı bağlayıcılı)
    c. Perlit agragalı hafif yapı elemanları
    d. Isı ve ses yalıtıcı gevşek dolgu maddesi olarak perlit kullanımı
    e. Yüzey döşemelerde ısı ve ses yalıtıcı olarak perlit kullanımı
     f. Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçlı perlit betonları
 

2. Tarım Sektörü :

Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı "substrat" maddesi olarak perlit kullanımı
    a. Tarla tarımında
    b. Bahçe tarımı ve seracılıkta (fide yetiştiricilik, kültür tarımı vb.)
    c. Çimli spor alanlarında
 

3. Sanayi Sektörü:

 
A. Gıda, ilaç ve diğer kimyasal maddeler üretiminde süzme yardımcı maddesi olarak perlit kullanımı
 
     a. Gıda sanayinde
         . Bira, şarap ve likörleri süzmede
         . Bitkisel yemeklik yağları süzmede
         . Meyve suları süzmede
         . Şeker şerbeti süzmede
         . Mısır şerbeti süzmede (glikoz/dekstroz üretiminde)
     b. İlaç ve Kimya Sanayinde
         . Antibiyotiklerin süzülmesinde
         . Pektin süzmede
         . Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu
         . Sitrik asit süzme
         . Sodyum silikat (su cam) filtrasyonu
         . Sülfürik asit filtrasyonu
         . Uranyum şerbeti filtrasyonu
         . Kağıt sanayinde (beyaz su) filtrasyonu
         . Flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde)
         . Boyaların süzülmesinde
         . Fosforik asit süzme
    c. Diğer Süzme işlemlerinde
         . Makine yağı süzme (kullanılmış makine yağının rejenerasyonu)
         . İçme suyu süzmede
         . Yüzme havuzlarının suyunu süzmede
         . Atık suları temizlemede süzme işleminde
 
B. Sanayide ısı yalıtımında perlit kullanımı
 
    a. Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında
         . Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
         . Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
         . Sıvı azot ve amonyak
         . Sıvı progan, etan ve metan
         . Sıvı oksijen
         . Sıı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refri geranlar vb.)
    b. Soğuk depoların yalıtımında.
    c. 1000 oC kadar sıcaklıktaki reaktörlerin, potanların vb. yalıtımında.
 
C. Metalurjide perlit kullanımı
 
    a. Dökümcülükte metalurjik flaks olarak
    b. Döküm kumuna katkı maddesi olarak
    c. Potadaki ergimiş metalin korunmasında
    d. Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede
    e. Demir-çelik sanayinde ergimiş metalin cüruf kontrolünde
     f. Perlitli yalıtıcı refrakterlerin üretiminde
         . Seramik bağlayıcılı perlit refrakter tuğlalar
         . Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya betonlar
         . Perlitli refrakter harç
 
D. Seramik ve cam sanayinde katkı maddesi olarak perlit kullanımı
 
E. İlaç ve kimya sanayinde dolgu maddesi olarak perlit kullanımı
 
    a. Ilaçlarda (insan sağlığı ilaçları-veteriner ilaçları)
    b. Haşere ilaçlarında (bitki koruma vb.)
    c. Temizleyici tozlarda
    d. Gübrelerde
    e. Dinamit üretiminde
    f. Testüre (yüzeyi grenli) örtücülğü yüksek boyaların üretiminde
 

 4. Diğer Uygulamalar

    a. Sondajlarda, çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak,
    b. Gemi dipleri kaplama ve yalıtımında,
    c. Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklardan gelen su kirliliğini gidermede,
    d. Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarında buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak,
    e. Ambalajlama için dolgu maddesi.
    f. Plastik köpüklere ve plakalara katkı dolgu maddesi,
    g. Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi,
    h. Titreşimli tespitte
    ı. Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak.
 
Perlitin genleşmiş olarak kullanımının yanısıra ham olarak da bitmiş kullanım alanları vardır.
Ham perlit kimyasal bileşimi bakımından silisli ve alüminyumlu bileşikler içermesi nedeni ile kalsiyum esaslı bağlayıcılar ile kimyasal reaksiyona girerek hidrolik aktivite gösterdikleri için inşaat sektöründe geniş çapta kullanılmaktadır. Bu kullanımları, çimentodan ekonomi sağladığı gibi dayanıklılık da kazandırmaktadır. Bunun için ham perlit kayası kırılıp öğütüldüğü gibi, doğal olarak agrega halinde bulunan perlit kaynakları da kullanılmaktadır.
 
Ham perlitin, kırılmış, öğütülmüş ve tane boyutlarına ayrılmış olarak kullanım alanları şöyledir;
 
1. Asit ve bazlara karşı, dayanıklı olduğu için özellikle kanalizasyon borularının üretiminde kullanılır,
2. İç ve dış inşaat sıvalarında,
    a. Dona karşı dayanıklı olduğu için su alan inşaatlarda,
    b. Çatı ve teras su izolasyonlarında,
    c. Yüzme havuzu yapımında,
    d. Hafif yapı malzemesi karakterinde olduğu için ısı izolasyonunda sıva olarak veya briket gibi izolasyonlu hafif yapı elemanları üretiminde kullanılır,
3.  Demiryollarında patinaj kumu olarak,
4. Abrasif sanayinde aşındırıcı olarak,
5. Filtre kumu ve çakıllı olarak su arıtma tesislerinde TS 4081'e uygun olarak kullanılır,
6. Karayolu yapımında asfalt dolgu malzemesi olarak kullanılır.
fotoğraflar
Altınkum Döküm Copyright © Altınkum Döküm Malzemeleri Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. | KONYA Sign By